Kategoriat
Asiakashankinta

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatio on tehostamisen prosessi joka vapauttaa myynnin ja markkinnoin ammattilaisia rutiininomaisista ja toistuvista prosesseista.

Käytännössä markkinointiautomaation järjestelmä pitää yleensä sisällään sähköpostimarkkinointia, analytiikkaa, verkkolomakkeiden ja asiakasrekistereiden hallintaa. Markkinointiautomaatio kytkeytyy siis läheisesti CRM-järjestelmään, ja on osa inbound-markkinoinnin kokonaisuutta.

Prosessia rakentaessa mallinnetaan potentiaalisen asiakkaan ostopolku. Verkkokaupassa ja digitaalisissa kanavissa tämä saadaan hyvinkin tarkasti selville analytiikan avulla. Tyypillisiä käytettyjä tekniikoita ovat muistutussähköpostit, automaattinen segmentointi ja liidien pisteytys.

Markkinoinnin automaation kokonaisuuden hallintaan tähtäävät tietojärjestelmät ovat usein varsin isoja hankintoja, ja mielletään erityisesti suuremmille yrityksille suunnatuiksi. Työkaluja löytyy kuitenkin myös pk-yritysten käyttöön.

Tunnetuin toimittaja on yhdysvaltalainen Hubspot. Valikoimasta löytyy pro- ja enterprise-ratkaisujen ohella nykyisin myös edullinen Starter. (Ja jopa ilmainen kokeiluversio asiaan vasta perehtyville).

On kuitenkin huomioitava että analytiikka ja segmentointi vaativat kohtuullista asiakasmäärä, jotta esimerkiksi A/B testaus tuottaa käyttökelpoista dataa. ”Automaatio” ei myöskään koskaan tarkoita että markkinointi hoituu nappia painamalla. Järjestelmien täysi hyödyntäminen vaatii henkilöstöresursseja.